Centrum Metody Krakowskiej® serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 4 czerwca w Londynie!

Z uwagi na ogromne zainteresowanie, jakimi cieszą się nasze szkolenia upoważniające do ubiegania się o certyfikat terapeuty Metody Krakowskiej®, postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zorganizować w czerwcu szkolenie w Londynie. Szkolenie „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koniecznych podczas przetwarzania informacji językowych. W programie szkolenia przewidziane zostały filmy instruktażowe.

Plan:
1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych
a) sekwencje
b) analiza
c) relacje
3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje
wzorca lateralizacji)

Szkolenie poprowadzi dr hab. Marta Korendo, znakomita terapeutka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niesłyszącymi, autystycznymi, z zespołem Aspergera, upośledzonymi i zagrożonymi dysleksją.

Temat szkolenia: Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.
Prowadząca: prof. UP dr hab. Marta Korendo.

Miejsce: Londyn, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 238-246 King Street.
Data: 04.06.2017 r., godz. 09.00-14.00

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Zapisów dokonać można na naszej stronie internetowej w zakładce SZKOLENIA:
http://www.centrummetodykrakowskiej.pl/305,a,szkolenia.htm

Skomentuj